top of page
Campanya_Reciclatge-02_edited.jpg

OBJECTIU 50% - 2020

Europa fixa a tots els municipis l’objectiu de reciclatge del 50% al 2020. Les vostres dades de reciclatge de 2018 des de l’Agència de Residus de Catalunya evidencien que esteu per sota d’aquest índex i si no fem res, els cànons pujaran exponencialment any rere any... afectant, sens dubte les butxaques dels vostres habitants.


El COVID-19 i el #quedatacasa ens porta noves maneres de viure i entendre el món, però no ens frena la generació de residus i com aquests se separen i es gestionen. Tot i així, el confinament ens dóna temps i la pràctica de noves rutines que ens permeten fer canvis en els nostres hàbits. Aconseguir-ho és responsabilitat de tots/es, però sobretot, de liderar des dels ens locals.


Incrementar el % de reciclatge ha de venir fonamentat, sobretot, per un element clau: la comunicació continuada.


Us proposem desenvolupar un Pla de Comunicació per a la millora de la selecció de residus del vostre municipi; el qual desglossarà els següents elements:

  • Auditoria de l’estat actual del municipi en quant a reciclatge

  • Diagnosi de la generació i composició dels residus en relació a la prevenció

  • Content general d’emergència climàtica

  • Marc jurídic europeu

  • Objectius del pla de comunicació

  • Públics a qui ens hem de dirigir

  • Posicionament, estil i missatges a transmetre

  • Canals de comunicació a utilitzar

  • Pla d’acció concret

  • Seguiment i avaluació


Escriu-nos o truca’ns. Mirarem la millor proposta pel vostre municipi.

Objectiu 50% - 2020: Price
bottom of page